Privacyverklaring

Paddls bv (hierna Paddls) gevestigd te (4822 NJ) Breda aan de Lage Mosten 11b, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Paddls verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw aanmelding voor een van de Round Tables en/of Kennissessies of op basis van uw toestemming.  Het doel voor het verzamelen van uw gegevens wordt verder in dit document per onderwerp beschreven. De gegevens worden enkel en alleen voor dit beschreven doel gebruikt.

UW (ZAKELIJKE) E-MAILADRES EN VERSTREKKING AAN DERDEN

Paddls neemt uw zakelijke e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van uw deelname aan één van onze Round Tables en/of Kennissessies. Door uzelf in te schrijven voor één van deze Round Tables en/of Kennissessies, accepteert u de voorwaarden die voor die Round Table gelden, waaronder de verstrekking van uw emailadres aan de -bij de Round Table betrokken- Kennispartner en moderator.

Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Paddls.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt.

Heeft u bezwaar tegen bovenstaande items, neem dan s.v.p. contact met ons op via privacy@paddls.nl

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden bewaard binnen Nederland. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in dit privacy statement genoemde doeleinden en uiterlijk tot wederopzegging. U kunt uw eigen gegevens te allen tijde opvragen door een mail te sturen naar privacy@paddls.nl.

VERWERKING VAN OVERIGE GEGEVENS EN DOELEINDEN

Paddls legt NAW-gegevens, geslacht, functie, e-mailadres en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast met onderstaande doelen:

  • Hen gepersonaliseerd te informeren over haar productaanbod met als doel het werven van deelnemers, businesspartners en/of andere belanghebbenden.
  • Om een goede uitvoering van Round Tables en/of Kennissessies en aanverwante evenementen mogelijk te maken.

Daarnaast worden uw NAW-gegevens, geslacht, functie en bedrijfsgegevens verstrekt aan de bij onze Round Tables en/of Kennissessies betrokken Kennispartners in de vorm van een deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst bevatten persoonlijke contactgegevens, zoals een direct telefoonnummer en e-mailadres, mits u daar toestemming voor hebt verleend. Uw gegevens worden bewaard tot wederopzegging.

Tot slot wordt er klantdata bewaard over door u gevolgde Round Tables en/of Kennissessies zodat u op de hoogte kan worden gehouden van ontwikkelingen en/of nieuwe Round Tables en/of Kennissessies binnen voor u relevante onderwerpen.

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod kunt u zich hiervoor uitschrijven. Dit kan eenvoudig door contact op te nemen met Paddls via +31 (0)76 600 80 00 of privacy@paddls.nl.

MODERATORS EN/OF AFGEVAARDIGDE NAMENS KENNISPARTNER

Bent u moderator of afgevaardigde namens de Kennispartner, of heeft u een vergelijkbare rol dan verzamelen wij uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Round Table en mogelijk ook voor marketing doeleinden. Zo kan Paddls bijvoorbeeld uw naam, functie, ervaringen, bedrijfsnaam, etc. gebruiken in haar marketinguitingen. Deze gegevens worden tot 18 maanden na de laatste Round Table waarin u geparticipeerd heeft, bewaard door Paddls mits er geen andere afspraken zijn gemaakt.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben verzameld. Wilt u al uw gegevens inzien, neem dan contact op met ons via +31 (0)76 600 80 00 of via privacy@paddls.nl.

Kloppen de gegevens niet (meer) en wilt u deze wijzigen? Dan kunt u dat ook doorgeven via privacy@paddls.nl.

Heeft u vragen over de over u verzamelde gegevens, wilt u de gegevensverwerking beperken of wilt u bezwaar maken? Dan kunt u ook contact opnemen via +31 (0)76 600 80 00 of privacy@paddls.nl.

RECHT OP OVERDRAGEN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om Paddls te verzoeken uw gegevens overgedragen te krijgen. U kunt uw verzoek schriftelijk (per e-mail privacy@paddls.nl) indienen. Indien en voor zover Paddls aan uw verzoek kan voldoen, zal zij uw gegevens in een standaardformaat aan u aanleveren.

RECHT OP VERGETELHEID

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt gebruik maken van dit recht door uw verzoek schriftelijk (per e-mail: privacy@paddls.nl) via de Privacy Officer in te dienen.

Paddls streeft er naar uw verzoeken als hiervoor genoemd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken in behandeling te nemen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website van Paddls maakt gebruik van cookies. Lees alles over het cookiebeleid op onze website.

KLACHTEN

Heeft u een klacht over hoe Paddls met uw gegevens omgaat? Dan horen we dat graag van u zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Het staat u ook vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter.

WIJZIGINGEN

Paddls bv behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

CONTACT

Paddls bv
Lage Mosten 11b
4822 NJ  Breda
+31 (0)76 600 80 00
privacy@paddls.nl

Laatst bijgewerkt op: 01-07-2024

facebook    twitter    linkedin    instagram    youtube