KLANTCASE - 5FEETSESSIONS

Dienst: Leadkwalificatie

”Wat voor mij heel erg onderscheidend is, is het prettige, informele karakter van Paddls. Dat maakt het heel toegankelijk en geeft meteen het gevoel dat je alles tegen elkaar kunt zeggen.”

Bas Nederlof - 5feetsessions

Paddls is een waardevolle toevoeging. Buiten dat het hele leuke mensen zijn om mee samen te werken, die tevens actief meedenken, begint de samenwerking z’n vruchten af te werpen. De eerste betalende klanten zijn al binnen.”

Bas Nederlof
Chief Marketing Officer – 5Feetsessions

Waarom heb je voor Paddls gekozen?

Mijn collega en compagnon Han Hegge raakte via LinkedIn in contact met Pim van Paddls. Ze hadden een klik op het gebied van sales. Dus toen 5feetsessions live ging, zijn we met Paddls om de tafel gegaan om eens van gedachten te wisselen over hoe sales georganiseerd zou kunnen worden. Daar hadden we een goed en professioneel gevoel bij. Daarnaast kwam Paddls over als een leuke club mensen, wat voor ons minstens zo belangrijk is. Daaruit groeide een gevoelsmatig vertrouwen en zijn we samen aan de slag gegaan.

We hebben ook nu veel contact met Paul en Machiel die het project begeleiden en met Lorelai, de Sales Marketeer die voor ons belt. Buiten dat het hele leuke mensen zijn om mee samen te werken, die tevens actief meedenken, begint het ook z’n vruchten af te werpen. De eerste betalende klanten zijn al binnen.

We zijn begonnen met een pilot; een Haalbaarheidsonderzoek. Dat was toen net nieuw. Wij waren de eersten die daar gebruik van maakten. Dat is ons uitstekend bevallen. Het is super professioneel opgepakt. De eerste 20 uur zijn gemaakt op kosten van Paddls. Doel was om te kijken hoeveel respons erop kwam, of het script dat Paddls had gemaakt goed aansloot bij onze doelgroep en wie de juiste DMU’s zijn. Deze 20 uur zijn in een week gemaakt, op verschillende dagen en momenten om ook daar een gevoel bij te krijgen. Vervolgens kregen we de cijfers. Onder andere hoeveel mensen er waren gesproken en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere projecten van Paddls. De respons in die 20 uur was meteen heel goed. Aanscherpen was niet echt nodig op wat details na. Het was een kwestie van meters maken en gaandeweg het script bijschaven. Dat gaf voldoende aansluiting om de pilot een vervolg te geven met 20 uur op onze kosten. En daar rolden eigenlijk al meteen de eerste leads uit. Conclusie: een succesvolle start!

Lorelai Timmer
Sales Marketeer Lorelai Timer

Wat zijn je marketing doelstellingen?

We willen dat de volledige entertainment sector van ons bestaan afweet. Denk daarbij aan artiesten (groot en klein), poppodia en theaters et cetera. Zij moeten weten wat we voor hen kunnen betekenen: dat ze met een kleine stap extra, hun omzet kunnen vergroten. 5feetsessions is een platform dat speciaal ontwikkeld is voor het streamen van evenementen. Door het geïntegreerde ticketingsysteem kunnen artiesten direct extra inkomsten genereren uit de online kaartverkoop. Onze doelstelling is vrij breed. Maar als start-up/scale-up moeten we gaan ontdekken waar onze boodschap het beste resoneert. We willen klanten die hier bewust voor kiezen en er dan voor de volle 100% voor gaan. Uiteindelijk moet onze boodschap zich gaan verspreiden als een olievlek.

Wat zijn je uitdagingen?

We merken twee dingen:

  • Er zijn mensen die niet houden van streamen en van mening zijn dat het niet bij een theater past. Zij staan bij voorbaat al niet open voor onze dienstverlening en gaan door op de – door de situatie gedwongen – weg.
  • En er is een groep die het eigenlijk heel interessant vindt. Ze spelen misschien al met het idee maar weten nog niet hoe. Zij hebben hulp nodig met het toepassen ervan. Deze groep wil graag luisteren naar wat we te vertellen hebben, maar converteert nog niet altijd helemaal. Soms willen mensen de huidige situatie nog even aankijken. Maar wij denken dat dit nog wel even gaat duren, dus vroeg of laat zal men iets moeten doen. Dan weten ze in ieder geval van ons bestaan af.

Wat is de oplossing en welke rol speelt Paddls daarbij?

Paddls is een belangrijke schakel. Zij helpen ons door het bellen van onze doelgroep. Door onze doelgroep te vertellen dat we er zijn en een oplossing hebben voor een stukje problematiek in hun wereld. Ze kunnen mensen ons verhaal vertellen en tegenargumenten gefundeerd weerleggen, als mensen ervoor openstaan. Sommigen zijn aan het eind nog niet volledig overtuigd, maar we zien langzamerhand wel een verschuiving. Onze doelgroep ziet ook in de praktijk meer en meer wat onze dienstverlening voor een theater of artiest kan betekenen.

De sector weet dus meer en meer dat we bestaan. Het is mooi als ze meteen willen samenwerken, maar wordt het volgend jaar is dat ook prima. De gesprekken die Paddls voert luisteren we ook terug. Daar komen voor ons ook weer nieuwe verbeterpunten ten aanzien van ons platform uit voort.

Lorelai, de Sales Marketeer die voor ons belt, kan goed sparren met de mensen die ze aan de telefoon krijgt. We hebben haar aanvullend gevraagd om mensen ook creativiteit te ontlokken. Daar kunnen wij van leren. Zo kunnen we ons platform doorontwikkelen op basis van ideeën van onze doelgroep.

Koude acquisitie is niet onze kracht. Onze kracht zit in het traject erna, als het eerste contact is gelegd. Dus Paddls is een waardevolle toevoeging.

Zijn alle verwachtingen die je had van Paddls uitgekomen?

Meer dan. Ik ben echt heel verrast. We hadden allemaal wel door dat het een serieuze club was. We hebben de afgelopen 15 jaar allemaal wel ervaringen gehad met dergelijke organisaties. Maar die waren bij lange na niet zo succesvol als de samenwerking met Paddls. Met Lorelai hebben we echt de juiste persoon op de juiste plaats zitten. Zij kent de doelgroep goed omdat ze ook vrijwilligster is bij een poppodium. Ze snapt hoe die wereld in elkaar steekt en dat hoor je terug in de gesprekken.

Waarin onderscheidt Paddls zich?

Wat voor mij heel erg onderscheidend is, is het prettige, informele karakter van Paddls. Dat maakt het heel toegankelijk en geeft meteen het gevoel dat je alles tegen elkaar kunt zeggen. We vragen bijvoorbeeld actief de mening van Paddls als we iets op de site hebben gezet: “Wat vinden jullie hiervan? Helpt het jullie in jullie proces, als jullie hiernaar kunnen verwijzen?” De leaflet die we hebben gemaakt hebben we met elkaar vormgegeven. Dus het gaat echt wel verder dan een standaard dienstverlening. Om Barry Stevens te quoten: ”Ik zou zeggen: vooral doorgaan!”

Wat is het resultaat van de samenwerking?

Een goed gevulde pijplijn en 3 getekende contracten in 1,5 maand tijd. Dus we zijn trots op de dame en heren van Paddls die voor ons werken. We zijn nu ook in gesprek om de daadwerkelijke afspraken door Paddls te laten uitvoeren.”


facebook    twitter    linkedin    instagram    youtube