KLANTCASE - HEUTINK ICT

Dienst: Leadkwalificatie

‘De concrete resultaten zijn goed: veel afspraken, veel verstuurde e-books en meer bekendheid in de VO-markt.’

Heutink-Tom Linderman

Paddls onderscheidt zich vooral door deskundigheid, een goede rapportage en de kwaliteit van de medewerkers. De eerste campagne heeft een complete database en ruim 20 afspraken opgeleverd.”

Tom Linderman
Teamleider Voortgezet Onderwijs & Online Communicatie – Heutink ICT

Waarom heb je voor Paddls gekozen?

Heutink ICT valt onder de Odin Groep en Odin had al ervaringen met Paddls. Die waren positief. Er zitten bij Paddls professionele mensen die proactief meedenken met de klant. Vanuit onze centrale marketingafdeling zijn we daarom gewezen op de mogelijkheden bij Paddls. Vorig jaar september zijn we gestart met de eerste campagne.

Arthur Rijsdijk
Arthur Rijsdijk

Wat zijn je marketing doelstellingen?

Vanuit Heutink ICT zijn we groot geworden in het primair onderwijs. Ik ben verantwoordelijk voor het Voortgezet Onderwijs. Die markt van het VO in kaart brengen, wie op welke school zit, dat was ons eerste doel. Enerzijds om een goede database op te bouwen met alle contactpersonen op het gebied van ICT en anderzijds om gericht leads te genereren. We willen groeien in dat segment de komende jaren.

Met welke uitdagingen heb je te maken?

Meer en gericht onder de aandacht komen bij de eindverantwoordelijken voor ICT in het Voortgezet Onderwijs.

Wat is de oplossing en welke rol speelt Paddls daarbij?

De eerste stap was het bellen van alle VO-scholen in Nederland. Paddls benaderde voor ons proactief de VO-scholen om de ICT-eindverantwoordelijken te achterhalen. Daarnaast hebben we voor de eerste campagne een e-book ontwikkeld over Office365. Die werd aan de telefoon aangeboden. Na het toesturen van het e-book volgde 2 à 3 weken later nog een follow-up call.

Arthur Rijsdijk is degene die vanuit Paddls uitbelt namens ons. Daar ben ik erg over te spreken. Hij snapt de ICT-materie goed en kan zich goed verplaatsen in de producten en diensten die we bieden. Hij komt prettig over aan de telefoon en kan goed doorvragen. De informatie en rapportages die hij oplevert zijn uitgebreid en volledig.

Zijn alle verwachtingen die je had van Paddls uitgekomen?

De verwachtingen zijn overtroffen. De doelstellingen die we hadden zijn ruimschoots gehaald. De concrete resultaten zijn goed: veel afspraken, veel verstuurde e-books en meer bekendheid in de VO-markt. Wat ik verder heel prettig vind is de wekelijkse evaluatie met goede documentatie en de oplevering van de resultaten.

Waarin onderscheidt Paddls zich?

Vooral de deskundigheid, een goede rapportage en de kwaliteit van medewerkers. Ze zijn goed in de wijze waarop ze bellen en doorvragen bij telefonische acquisitie. We hebben een vast persoon die belt, dat vind ik heel prettig. En er is een projectleider die het geheel overziet, waarbij er ook een wekelijkse rapportage met de behaalde resultaten wordt opgeleverd.

Wat is het resultaat van de samenwerking?

 

Van alle 600 VO-scholen is nu in kaart gebracht wie de ICT-eindverantwoordelijke is. Dus doel 1, het compleet krijgen van de database met contactpersonen, is behaald. Daarnaast heeft de eerste campagne ook nog vele e-book verzendingen en ruim 20 afspraken opgeleverd.

Omdat het toesturen en nabellen van een e-book goed heeft gewerkt, draait er nu een tweede campagne met een nieuw e-book. Deze is gericht op devices in het VO. Naast afspraken levert deze campagne ons ook een stukje marktinformatie op. Hoe hebben de scholen nu een en ander ingericht? De bevindingen van het proactief bellen worden wekelijks besproken met Arthur en de Paddls projectleider. Daardoor ben ik continu op de hoogte van de resultaten en kan ik indien nodig bijsturen.

We zitten nu middenin campagne 2 en we zien dat de resultaten qua opgestuurde e-books en directe afspraken positief zijn. Dat draagt tevens bij aan de naamsbekendheid van Heutink ICT in de VO-markt. We zijn dan ook al druk aan het kijken naar een 3e campagne voor het najaar.”


facebook    twitter    linkedin    instagram    youtube