KLANTCASE - HMD

Dienst: Leadkwalificatie

‘We hadden open en eerlijke communicatie en kregen deskundig advies’

Marc Driessen Klantcase HMD

“Cold calling en leadgeneratie zijn tijdrovende klussen, maar dankzij Paddls hebben we nu betere awareness en meer interactie met potentiële klanten.”

Marc Driessen
Business Manager Enterprise Solutions for BeNeLux

Waarom ben je op zoek gegaan naar een externe partij?

Cold calling en het genereren van leads waren tijdrovende bezigheden die we vanuit het resource oogpunt nauwelijks konden uitvoeren. Hierdoor kwamen contacten veelal reactief tot stand. Tijdens beurzen was de feedback van standbezoekers op onze zakelijke HMD-propositie veelal positief, maar veel mensen waren niet bewust van of bekend met deze propositie. Dit heeft mij doen besluiten om een externe partij in te schakelen die ons kon ontzorgen en ondersteunen bij lead generation en het inplannen van afspraken met potentiële klanten, met als uiteindelijk doel omzetgroei te realiseren.

Waarom heb je voor Paddls gekozen?

We hebben voor Paddls gekozen vanwege hun open communicatie en hun ervaring met IT-gerelateerde producten en merken. Daarnaast is Paddls flexibel en in staat om snel in te spelen op onze specifieke behoeften.

Welke oplossing heeft Paddls voorgesteld en uitgevoerd?

Paddls stelde een aanpak voor waarbij ze segment specifiek organisaties en bedrijven benaderden. Dit omvatte het aangaan van gesprekken met verantwoordelijke IT-managers en inkopers, het benadrukken van de duurzaamheid van onze propositie, en het inplannen van zowel fysieke als online afspraken met potentiële klanten. Deze gerichte aanpak zorgde ervoor dat we effectief en efficiënt konden inspelen op de behoeften van onze doelgroep.

Wat zijn de resultaten of verbeteringen die hierdoor zijn bereikt?

Op korte termijn bereikten we een betere awareness bij potentiële klanten, genereerden we meer afspraken en startten we diverse testtrajecten op. Op de lange termijn resulteerde dit in verhoogde sales, omzetgroei, en een toename van het aantal klanten.

Heeft de dienst aan de verwachtingen voldaan?

Ja, de diensten van Paddls hebben zeker aan onze verwachtingen voldaan. Gezien de behaalde resultaten en verbeteringen, kunnen we met zekerheid zeggen dat de samenwerking succesvol is.

Hoe zou je de samenwerking omschrijven?

De samenwerking met Paddls was prettig. We hadden open en eerlijke communicatie en kregen deskundig advies. Paddls heeft ons echt geholpen om onze doelen te bereiken.

Hoe zie je de samenwerking met Paddls voor je in de toekomst?

We zijn van plan om de leadgeneratie voort te zetten en na de zomer ook de Belgische (Vlaamse) markt te gaan benaderen.

facebook    twitter    linkedin    instagram    youtube