KLANTCASE - UNISERVER

Dienst: Digital Round Table

”Paddls vraagt goed uit welke doelgroep we nodig hebben. Dat werkt heel goed voor ons. Tot nu toe is onze ervaring dat we met de juiste mensen aan tafel zitten.”

Uniserver-Laura Bakker

De eerste Round Table leverde zo’n mooi resultaat op, dat we er meteen weer 3 hebben ingekocht. Met alle deelnemers hadden we na afloop een 1-op-1 gesprek. Met 7 daarvan hebben we nu nog intensief contact.”

Laura Bakker
Channel Marketeer – Uniserver

Waarom heb je voor Paddls gekozen?

Vanuit mijn vorige baan was ik al bekend met Paddls. Toen ik hier kwam had mijn voorganger verschillende opties en hebben we samen voor Paddls gekozen. Paddls kwam qua profiel en concept overeen met onze wensen. Met name de projectaanpak gaf voor ons de doorslag. Er was weinig input van onze kant nodig. Alles werd uit handen genomen.

Wat zijn je marketing doelstellingen?

We richten ons op een specifieke doelgroep: C-level. We willen graag in gesprek komen met organisaties waarvan we de platformen kunnen overnemen. Niet om meteen iets te verkopen, maar om te kijken waar ze zijn in hun journey, in hun besluitvormingstraject. Dat is ook voor komend jaar een speerpunt.

Wat zijn je uitdagingen?

Als strategisch partner aan tafel komen met C-level. De uitdaging daarin begint al bij het leggen van de eerste contacten. Als wij rechtstreeks contact opnemen zijn ze toch wat sceptisch, omdat ze denken dat we iets van hen willen.

Wat is de oplossing en welke rol speelt Paddls daarbij?

We hebben onder andere gekozen voor de Digital Round Table van Paddls. Als Paddls onze doelgroep benadert dan komen ze niets halen, maar iets brengen: een uitnodiging voor een kennissessie. C-level vindt het fijn om kennis te delen en te laten zien waar ze goed in zijn.

Paddls vraagt goed uit welke doelgroep we nodig hebben. Vervolgens gaan ze deze voor ons benaderen. Door tijdens de doelgroepselectie goed te trechteren, krijg je een hele specifieke doelgroep te pakken. Dat werkt heel goed voor ons. Tot nu toe is onze ervaring dat we met de juiste mensen aan tafel zitten.
Terugkijkend zie je ook dat de Round Table verbroedert. Mensen gaan elkaar opzoeken op LinkedIn en kijken er op een hele positieve manier op terug. Dat gevoel blijft hangen. De sessie is een kapstok waar je voor langere tijd naar terug kunt pakken, op het moment dat je het contact weer aanhaalt. Je kunt dan prima aan de Round Table refereren. Die opvolging is wel belangrijk. Onze Commercieel Directeur gebruikt die kapstok heel goed.

Tijdens onze Round Table zagen we dat iedereen op een ander punt stond in de journey en dat we dat eigenlijk niet wisten. Dus we hebben zelf ook veel informatie uit de Round Table gehaald die we weer konden gebruiken in onze uitingen en onze zoektocht naar soortgelijke partijen. Zo heb ik er zelf een aantal content punten uitgehaald, die gebruikt zijn voor een nieuwe brochure. C-level denkt veelal op hoofdlijnen en minder op detailniveau. Wij praten veel vanuit techniek. Door de Round Table hebben we nu een brochure laten maken speciaal voor C-level, die meer hun taal spreekt.

Zijn alle verwachtingen die je had van Paddls uitgekomen?

Ja, zeker. Je hoopt op mooie discussies en die zijn ook ontstaan. We hebben ervan geleerd dat je echt één onderwerp moet kiezen. Daarbij speelt de moderator een belangrijke rol. Hij kan de discussie steeds terugbrengen naar het onderwerp.

Waarin onderscheidt Paddls zich?

Ik ken verder geen partijen die dit doen. Wat ik heel prettig vond was dat alles uit handen genomen werd. De voorbereiding was goed en de aanpak is fijn.

Paddls organiseert de sessies uit eigen naam en niet Uniserver. Zo zijn wij niet de verkopende partij aan tafel, maar een partij die kennis deelt. Dat werkt heel goed.

Wat is het resultaat van de samenwerking?

Met alle deelnemers hadden we na afloop een 1-op-1 gesprek. Met 7 daarvan hebben we nu nog intensief contact. De rest staat op een nurturelijst. Met 1 deelnemer loopt er al een offertetraject. De eerste Round Table leverde zo’n mooi resultaat op, dat we er meteen weer 3 hebben ingekocht. Wellicht gaan we er ook nog een paar opzetten met onze grootste IT-partners.

facebook    twitter    linkedin    instagram    youtube