Paddls Talentpool: bron van commercieel talent

17 mei 2023 | leestijd: 6 minuten

In de dynamische wereld van sales en leadgeneratie is het vinden en behouden van getalenteerde professionals een voortdurende uitdaging. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben bedrijven innovatieve oplossingen nodig die hen in staat stellen hun commerciële capaciteiten te versterken en hun groeipotentieel te benutten. Een van deze oplossingen is de Talentpool van Paddls; een concept dat de ontwikkeling en inzet van commercieel vaardige mensen faciliteert. Daar profiteren zowel organisaties als medewerkers van. In dit artikel gaat Pim Böinck, directeur van Paddls,  dieper in op wat het concept Talentpool precies inhoudt, hoe dit is ontstaan en welke voordelen het biedt.

Wat is de Talentpool en hoe werkt het?

De Talentpool is oorspronkelijk een verzameling van getalenteerde professionals die constant worden ontwikkeld en ingezet om leads te genereren voor verschillende klanten. Dit creëert een Multi Client Talentpool; een waardevolle bron van commercieel talent waar meerdere bedrijven tegelijk gebruik van maken. Nu ontwikkelen we dit concept steeds verder door, op basis van onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van commerciële vaardigheden en leadgeneratie.

We weten inmiddels dat de professionals binnen de Talentpool na verloop van tijd specifieke kennis en ervaring opbouwen bij een enkele klant. Dit gebeurt op basis van succesvolle campagnes. Door dit te laten gebeuren, te stimuleren en te laten groeien leidt dit tot de vorming van een Single Client Talentpool. Hierdoor worden de betreffende professionals steeds waardevoller en vaker ingezet voor hun eigen klantenset. In meerdere gevallen wordt een professional zo waardevol dat de klant hem of haar overneemt.

Tijdens de ontwikkeling van een zogenaamde Multi Client Talentpool naar een Single Client Talentpool bouwen kennis en resultaat zich op en groeit ook de kwaliteit van het resultaat naar een verslavend, bovengemiddeld niveau.

De oorsprong van de Talentpool: van verloop naar groei

De Talentpool is ontstaan uit de ambitie om talentvolle professionals te ondersteunen bij en verder te ontwikkelen naar hun volgende carrièrestap. Na jarenlange ervaring in leadgeneratie merkten we dat er vaak verloop was binnen onze eigen organisatie en andere leadgeneratiebureaus. Deze professionals hadden zich ontwikkeld en waren klaar voor de volgende fase in hun loopbaan. In plaats van krampachtig vast te houden aan deze professionals, besloten we een organisatiestructuur te creëren waarin zij geleidelijk meer verantwoordelijkheid kregen, promotie konden maken en konden blijven groeien. Zo werd de ‘Paddls Talentpool’ een ontwikkelingscentrum voor commercieel talent.

Na verloop van tijd zagen we in toenemende mate positieve veranderingen plaatsvinden: klanten bleven langer aan boord, vroegen actief om professionals van de Talentpool op hun kantoor te laten werken en onze professionals groeiden soms zelfs uit tot Accountmanagers bij die bedrijven tot op internationaal niveau.

Voor wie is de Talentpool bedoeld?

De Talentpool is met name waardevol voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van Sales. Hoewel een goede naam, goede data en een sterke propositie ieder voor zich belangrijk zijn voor commercieel succes mag de impact van goed commercieel talent niet onderbelicht blijven. Steeds meer organisaties ervaren dat de krapte op de arbeidsmarkt de grootste bottleneck is naar (schaalbare) groei van het resultaat.

In onze dagelijkse praktijk zien we dat er bij grote (software-)fabrikanten nog wel nieuwe aanwas voor Sales te vinden is. Maar deze bedrijven richten zich voor commercie in grote mate op het indirecte kanaal. Hier hebben distributeurs, ISV’s en resellers het bijzonder moeilijk om alle stoeltjes in de salesmotor gevuld te houden.

Het probleem van krapte op de arbeidsmarkt is al jaren in ontwikkeling en leidt er steeds vaker toe dat posities niet of te laat ingevuld worden. Ook doet men steeds vaker concessies wat betreft de eisen die gesteld worden aan het nieuwe commerciële talent. De schaalbaarheid van de groei komt hierdoor onder druk te staan of wordt hierdoor zelfs niet behaald. De Talentpools bieden aan organisaties die zich in deze situatie herkennen de mogelijkheid te beschikken over voldoende kwalitatief goed getraind en commercieel betrouwbaar talent.

De voordelen voor bedrijven

 1. Begeleiding en training
  De Talentpool professionals hebben al begeleiding en training gehad op het gebied van sales en met de aangeleerde theorie ervaring opgedaan in verschillende projecten. Maar de echte kracht van de Talentpools ontstaat zodra het commerciële talent doorlopend werkt op verschillende campagnes over eenzelfde technologie of propositie. Dit gebeurt bijvoorbeeld geregeld vanuit vendoren door de Single Client Talentpool beurtelings in te zetten voor verschillende partners. Ook als er kleine tussenpozen zijn kan gekapitaliseerd worden op de opgebouwde kennis.
 2. Single Client Talentpool
  Nog groter wordt de toegevoegde waarde van het concept als een of meerdere professionals structureel op één propositie aan het werk zijn. We spreken dan van een Single Client Talentpool. Deze mensen zijn dan al getraind, bewezen succesvol en bekend bij het salesteam van de klant. Dit biedt garantie en kwaliteit.
 3. Geen ‘bad hires’ meer
  Het aannemen van nieuwe medewerkers via traditionele wervingsmethoden voor salesposities brengt altijd risico’s met zich mee. Een slechte aanwerving kost het bedrijf niet alleen de wervingskosten, maar ook de salariskosten van de persoon die de nieuwe medewerker moet inwerken, plus de potentiële omzet die misgelopen wordt als gevolg van een slechte prestatie. Met de Talentpool wordt dit risico aanzienlijk verminderd. Wanneer een bedrijf besluit samen met Paddls een Talentpool te ontwikkelen, is er al bewezen succes en kan het rekenen op iemand die al waarde heeft toegevoegd. Hierdoor worden lege stoelen en ‘bad hires’ voorkomen.

De voordelen voor medewerkers

In de praktijk zien we vaak dat veel organisaties er geen belang bij hebben dat getalenteerde commerciële professionals doorgroeien binnen de salesafdeling. Ze zijn er juist bij gebaat dat deze professionals zo lang mogelijk op dezelfde functie blijven, omdat ze daar goede prestaties leveren. Het unieke aspect van de Talentpool is dat deze juist het belang van groei en ontwikkeling van haar medewerkers erkent en stimuleert.

Door medewerkers te laten groeien, zijn ze op hogere niveaus inzetbaar. Dit creëert niet alleen kansen voor de medewerkers zelf, maar ook voor de groei van de organisatie als geheel. Hoewel de doorontwikkeling doet vermoeden dat er een grotere doorloop van personeel is, blijkt vaak juist het tegenovergestelde. Leren en ontwikkelen wordt zo gewaardeerd en als waardevol ervaren dat er een natuurlijke band ontstaat met mensen vanuit Paddls.

De ideale samenwerking tussen alle partijen

Een succesvolle samenwerking binnen de Talentpool vereist structurele inzet van projecten voor een klant, waardoor er continuïteit en groei van kennis, kwaliteit en kwantiteit ontstaan. Dit maakt het mogelijk om medewerkers door te laten stromen naar de Single Client Talentpool.

Daarnaast is regelmatig overleg met de klant essentieel, bijvoorbeeld over:

 • de ontwikkeling van de Talentpool
 • hoe we mensen door kunnen laten stromen naar het ecosysteem van de klant
 • hoe we krachten kunnen bundelen om via het recruitmentproces van de Talentpools nieuwe talenten aan te trekken en in te laten stromen

Actieve communicatie en een stabiele samenwerking zijn de sleutelfactoren bij het opzetten en onderhouden van een succesvolle Talentpool.

Toekomstperspectief voor de Talentpool

Naast de toelevering van commercieel talent via de Talentpools zetten we nu ook al trajecten op om het bestaande personeel van onze klanten intern net zo te ontwikkelen middels coaching en training als onze eigen mensen. Zo bieden we waardevolle ondersteuning aan klanten waar wel een salesteam zit, maar waar de technische saleskennis, hunter skills of begeleiding niet volledig optimaal zijn.

 

Klaar om het volledige potentieel van je commerciële potentie te benutten?
Ontdek de kracht van de Talentpool en geef je bedrijf een voorsprong in de competitieve wereld van sales en leadgeneratie. Lees meer over onze B2B Leadkwalificatie serviceLead-Desk service (Inside Sales bij jou op locatie), mail ons via commercieel@paddls.nl of bel 076 – 800 60 00. Heb je liever dat wij contact met jou opnemen? Laat dan een bel-mij-terug verzoek achter.

 

Auteur: Pim Böinck
Algemeen Directeur
Pim deelt graag z'n kennis over (strategische) B2B marketing, sales en leadgeneratie, die hij de afgelopen jaren in de praktijk heeft opgedaan.