Hoe haalt u waarde uit IoT-data?

9 maart 2017

Het Internet of Things (IoT) is de hype voorbij. Omdat ondersteunende technologie steeds bereikbaarder wordt, zetten steeds meer bedrijven in op IoT. Geldt dat ook voor Nederlandse bedrijven? Om hierachter te komen organiseerde Paddls in samenwerking met SAS recent een Round Table kennissessie. Aan de hand van prikkelende stellingen en een onderzoek van SAS onder 75 IoT-pioniers gingen technische beslissers in discussie over IoT en de gegevens die het oplevert. Wat zijn de kansen van data en IoT?

Op dit moment voltrekt zich de vierde industriële revolutie met het Internet of Things. In dit nieuwe tijdperk zijn steeds meer apparaten en machines via internet met elkaar verbonden en worden beslissingen genomen op basis van data. In een volgende fase nemen apparaten en machines zélf beslissingen. Dit biedt enorme kansen voor alle organisaties. Alle gezaghebbende onderzoeksbureaus zijn het erover eens dat IoT de komende jaren een enorme vlucht gaat nemen in marktaandeel, aangesloten apparaten en de hoeveelheid data die het genereert.

Zonder data en de juiste tools geen innovatie

Data wordt gezien als hét vliegwiel van de moderne bedrijfsvoering. Gegevens zijn kennis, macht en leveren businessvoordelen en -modellen op. Daarom vormen interne en externe gegevens hét fundament van een geslaagde IoT-implementatie. Zonder de juiste tools om van data inzicht te maken, is een digitale transitie bij voorbaat gedoemd te mislukken. In 2020 hebben alle branches IoT-initiatieven ontplooid. Hoe gaan grote Nederlandse bedrijven om met deze nieuwe technologie?

Is IoT oude wijn in nieuwe zakken?

Wat vinden de CIO’s en lead architects vanuit de retail, gezondheidszorg, telecommunicatie en de energiesector eigenlijk van IoT? Hoe nieuw is het om de temperatuur van industriële koelcellen centraal te kunnen monitoren, zodat je het vlees efficiënter in optima forma houdt? Dat blijkt al twintig jaar zo het geval te zijn. Het gezelschap ziet vooral dat alle onderdelen van de productieketen dankzij IoT nog beter zijn aangesloten. Hierdoor is er een snellere en directere verbinding tussen de consument en de leverancier. IoT komt vanuit het industriële domein steeds meer in het consumentendomein. Dat is mogelijk doordat connectiviteit en schaalbaarheid veel laagdrempeliger en betaalbaarder zijn geworden.

Speelgoedfabrikant wordt medisch specialist

Dat ligt vooral aan de hardware-kant. Sensoren zijn kleiner en betaalbaarder dan ooit. Via bluetooth, wifi of GPRS , 3G en 4G kunnen machines, apparaten en gebruiksartikelen goedkoop en gemakkelijk op internet worden aangesloten. Een mooi voorbeeld is een connected fopspeen. Een van de aanwezigen had die voor zijn kleinkind gekocht. De fopspeen houdt de geografische positie en temperatuur bij. Op het eerste gezicht een grappige gadget, maar het opent de deur naar een totaal nieuw businessmodel. Wat als je meer sensoren installeert die ook ademhaling en hartslag registreren? Eenmaal gekoppeld aan een medische database kunnen connected-fopspeendragers een seintje krijgen of ze misschien niet op artsbezoek moeten. Het zijn dit soort kansen die je vanuit een totaal andere dimensie zal moeten zien dan je huidige businessperspectief. Zo wordt een speelgoedfabrikant een speler in het medische domein.

Creativiteit as a Service?

Dit soort innovaties kan oude, bekende verdienmodellen in korte tijd waardeloos maken. De impact van IoT is dus groot. Het is dus zaak om eigen businessmodellen continu te testen. Als bedrijven met innoveren en IoT beginnen wanneer de winstmarges opdrogen, is het te laat. Het gezelschap oppert om de snelheid en creativiteit van startups te gebruiken en niet af te wachten tot het water aan de lippen staat. Dan is het te laat. Omdat (grote) bedrijven vaak aan een tunnelvisie lijden, is het moeilijk buiten de kaders te denken. Dit kunnen organisaties oplossen door bijvoorbeeld een eigen startup op te richten dat het huidige bedrijfsmodel moet ontwrichten. Een andere manier is om de schaarse productontwikkelaars die data aan business weten te verbinden in te huren.

Partners steeds belangrijker

Op zich niet eens een gekke gedachte, omdat steeds meer wordt uitbesteed. Dat komt doordat processen ingewikkelder worden en winstmarges slinken. Hierdoor worden bedrijven gedwongen niet-kernactiviteiten uit te besteden aan efficiënter opererende partners. Bedrijfsadministratie, de IT-infrastructuur en IT-beheer worden uitbesteed. Daardoor wordt een goede partnerkeuze steeds belangrijker. Niet alleen zullen bedrijven producten agile moeten ontwikkelen, op eenzelfde manier zullen ze partners moeten omspringen. Biedt de partner geen toegevoegde waarde voor de eindklant, dan zal er snel naar een andere moeten worden gezocht.

Continu veranderen in een modulair landschap

Het is dus een kwestie van steeds nieuwe strategische allianties aangaan en om producten en service te optimaliseren in een wereld die snel verandert. Dit vereist een continu verandermanagement en een andere focus op eigen producten en processen. Doen bedrijven dit niet, lopen ze de kans het nieuwe Kodak te worden. Berusten in het huidige succes is het grootste gevaar. Kijk daarom snel naar de mogelijkheden van IoT voordat uw businessmodel achterhaald is.

Blog naar aanleiding van de Round Table “IoT: the path to value” van 17 februari 2017